صفحه اصلی تارنما دانش - لینک کاربردی

دفتر مرکزی خدمات هواشناسی ملی (NWS)، مسئول خدمات هواشناسی آمریکا است و هماهنگی برنامه‌های مرتبط با هشدارها و پیش بینی آب و هوا را برای اطمینان از سازگاری و اثربخشی خدمات آب و هوا و اطمینان از ارائه هشدارهای آب و هوا و ... به دولت، صنعت و عموم مردم، انجام می‌دهد.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.