صفحه اصلی خدمات راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری مدیریت بحران

راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری مدیریت بحران

راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری ره‌آورد؛ مجموعه‌ای جامع و مبتنی بر فرایند از ماژول‌های مدیریت بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز است و مجموعه‌ای متشکل از 140 ماژول در قالب بسته جامع نرم‌افزاری سامانه جامع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، توسعه داده شده است که پاسخگوی کلیه فرایندهای مورد نیاز در ابعاد چهارگانه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی می‌باشد. لازم به ذکر است که کلیه ماژول‌های توسعه داده شده بر اساس مضامین و مفاد قانون مدیریت بحران کشور و اسناد ملی مترتب است.

سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات

سامانه یکپارچه مدیریت اقدامات

سامانه یکپارچه مدیریت منابع

سامانه یکپارچه آمادگی و توانمندسازی

سامانه یکپارچه مدیریت ریسک

سامانه یکپارچه مصون‌سازی و پایش تهدیدات

سامانه یکپارچه جانمایی اماکن و واکنش سریع

سامانه یکپارچه فرماندهی عملیات

سامانه یکپارچه اطلاع‌رسانی و هشداردهی

سامانه یکپارچه ارزیابی و نظارت

سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی

سامانه یکپارچه مدیریت کاربران

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.